Czym są przysięgłe tłumaczenia angielski?

Tłumacz przysięgły to osoba upoważniona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do tłumaczenia angielski dokumentów urzędowych. Akredytowani tłumacze ustni i pisemni są znani pod różnymi oficjalnymi nazwami w zależności od kraju. Na przykład we Wrocławiu, gdzie język hiszpański jest językiem, o którym mowa, oficjalną nazwą jest tłumacz przysięgły, chociaż częściej używa się tytułu tłumacza przysięgłego. Nazwisko i dane tłumacza przysięgłego są zarejestrowane w Biurze Tłumaczeń Ustnych we Wrocławiu oraz w biurze regionalnym Rady Okręgowej. Tłumacz podpisując i opieczętowując przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dokument.

Tłumaczenie przysięgłe różni się od zwykłego tłumaczenia angielski tym, że jest podpisane i opieczętowane przez tłumacza przysięgłego i dlatego jest uważane przez władze za oficjalne i formalne. Ponadto tłumaczenia  przysięgłe angielskiego mogą być wykonywane tylko w wersji papierowej, pod warunkiem, że muszą być podpisane i opieczętowane przez tłumacza. Oryginały dokumentów można jednak przekazać w dowolnej formie (e-mail, faks itp.). Chociaż przysięgłe tłumaczenia angielski można wykonywać na papierze z pieczątką, nie jest to wymagane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a obecnie jest rzadko używane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

4 × 1 =